Denní harmonogram


Příchod dětí do DS

6:30 - 8:30

Dopolední svačina

9:00 - 9:15

Vzdělávací, tvořivé a pohybové aktivy, pobyt venku

9:30 - 11:30

Oběd

11:30 - 12:00

Klidový režim, spánek

12:30 - 14:30

Odpolední svačina

14:30 - 14:45

Volnočasové aktivity

15:45 - 16:00